Tag Archives: Garrincha

VN88_ Garrincha: Thiên Tài Bóng Đá Chân Cong Bị Lãng Quên

Garrincha một thiên tài bóng đá tuy bị dị tật ở chân nhưng lại sở [...]

error: Content is protected !!